Friday
Jan042013

Český dialog / Czech Dialog

Každá Češka, na kterou jsou doposud náhodně narazila při všednodenních nákupech, s nadšením uvítala setkání se spřízněnou českou duší. Říkám "Češka" jen proto, že větsinou na sebe se ženskými narazíme, když v obchodě domlouváme našim ratolestím. Muže, Čechy, pak potkáváme až na společenských akcích. Jsem ráda za každé takové nahodné setkání, protože ve dvou (třech, čtyřech...) se to lépe táhne.

Je zajímavé se učit jeden od druhého, jakým způsobem zachováváme tradice a národní uvědomění. Někdo sleduje český denní tisk, někdo zase nevynechá jediný český televizní seriál. Další má plnou knihovničku pohádek, a jiný zase nechybí na tradičním velikonočním kempování. Všichni jsme většinou dobře informovaní o tom, co se děje v matičce zemi, ale tady v tom světě jsme tak trošku ztracení. Jen ti, kteří jsou hodni pozornosti českých medií, nám dávají vědět, že Čech ve světě nezapadne.

Proto mne velice potěšilo, když jsem se dozvěděla o existenci časopisu "Český dialog/ Czech Dialog.

Už 21 let se zaměřuje na boření bariér mezi tím co bylo a tím co je a co rušilo vztahy mezi Čechy doma a těmi, kteří odešli do zahraničí. Idea na tištěný časopis vznikla v hlavě nezávislé novinářky, paní Evy Střížovské, která je po celou dobu existence časopisu také jeho šéfredaktorkou. Eva je také autorkou knih Howdy from TEXAS - Jak se máš, TEXAS I a II , což je reportážní česko-anglická publikace. Češi v Texasu jsou výrazná a specifická komunita, která žije v tomto státě USA již od 19. století a která dnes zažívá přiliv nové porevoluční generace.

Jsem ráda, že existuje medium, které píše o tom jak Češi v zahraničí žijí a čím světu ( a tím i pověsti České republiky) přispívají.

Díky internetu a rozmachu sociálních médií, putují informace kolem zeměkoule rychle. Určitě i vy si rádi počtete o Češích v Grónsku a nebo potomcích Čechů, žijících na ruském černomořském pobřeží. Všimněte si projektu "České kořeny", což je projekt představující život, osudy a aktivity českých komunit prostřednictvím cyklu dokumentárních filmů. Motto projektu je velice přitažlivé:

"Politický systém u nás před rokem 1989 bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti. Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří tuto šanci odchodem z totalitního Československa získali a dokázali ji využít ve svobodném světě."

Více informací o časopisu naleznete na stránkách http://www.cesky-dialog.net 

Hezké čtení!

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Ahoj, jsem moc ráda, že jsem narazila na Tvé stránky. O stránkách "Český dialog" jsem vůbec nevěděla, i když jako správný emigrant neustále surfuju po netu a hledám vše české :-) Určitě přidám do oblíbených! Přeju hodně štěstí s rozjížděním vaší české školy. Taky o něčem podobném uvažujeme s kamarádkami tady u nás v anglickém Devonu, ale je to ještě v plenkách. http://www.czechenglishtranslator.co.uk/czech-translator/czech-school-devon/
Můžu se zeptat, kolik máte zájemců a vůbec, jak se vám to daří rozjíždět? Mimochodem, tu knihu na obrázku ("Dějiny udatného českého národa") jsem koupila své dceři Šárce letos pod stromeček a naprosto ji miluje :-)

March 27, 2013 | Unregistered CommenterJana Garnsworthy

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Address of Sokol Dallas | Main | Opening Credits »