Saturday
Feb022013

Leoš Janáček in Texas, 2013.

If you live in North Texas, you are in for a treat. The University of North Texas College of Music in Denton is back with it's annual celebration of great Czech composers.

It is all about Leoš Janáček, this year. It will be a world stage performance for a bargain price. Let your Czech friends know, bring your children and let them experience the beauty of Janáček's music. Leoš Janáček (1854-1928), together with Bedřich Smetana and Antonín Dvořák, is recognized among the most important composers of the Czech nation.

For detailed information and to purchase a ticket, please visit https://janacek.unt.edu/leo%C5%A1-jan%C3%A1%C4%8Dek 

An exerpt  from the UNT's website:

"Although perhaps not as well known to American audiences as Smetana and Dvořák, Janáček is undoubtedly the most "Czech" of the three.  Although all used musical ideas that referenced their country in a nationalist movement, it was Janáček who collected and preserved Moravian folk songs and incorporated them in his classical compositions through his use of modality, pentatonic scales, and modeling vocal parts on the inflections of the Czech language and, in particular, the "Moravian" dialect."

Your children will be proud to see that people from our small country had an impact on the world.

In addition to participating in the academic conference on Saturday, 9 February, academics from two continents will be on the UNT campus for the week of the festival to offer pre-concert lectures, seminars, and discussion forums. See the Full Schedule of Events.

Dr. Mikuláš Bek, Professor of Musicology and Rector of Masaryk University, Brno
Dr. Miroslav Mašláň, Professor of Physics and Rector of Palacký University, Olomouc
Dr. Ivo Medek. Professor of Composition and Rector of the Janáček Academy, Brno
Dr. Vít Spilka, Professor of Clarinet and Head of the Department of Music at the Janáček Academy, Brno
Dr. Miloš Štědroň, Professor of Musicology at Masaryk University, Brno
Dr. Miloš Orson Štědroň, Professor of Music Theory at the Prague Conservatory, Prague
Dr. Jiří Zahrádka, Curator of the Janáček Archive and Museum, Brno
Ms. Sára Zalčíková, Pianist of the Janáček Academy and Member of the ISHA Trio, Brno
Dr. Vít Zouhar, Professor of Music Education at Palacký University, Olomouc

 

ČESKY

 

Pokud žijete v severním Texasu, tak budete mít tento týden jedinečnou příležitost zajít si na koncert věnovaný českému hudebnímu skladateli, Leoši Janáčkovi. Hudební fakulta University of North Texas v Dentonu pořádá další výroční oslavu velkých českých hudebních skladatelů. Leoš Janáček (1854-1928), společně s Bedřichem Smetanou a Antonínem Dvořákem, je jedním z nejdůležitějších hudebních skladatelů českého národa.

 Podrobné informace a možnost zakoupení lístku na koncert je zde:

https://janacek.unt.edu/leo%C5%A1-jan%C3%A1%C4%8Dek

Výňatek z UNT's webových stránek:

" Přesto, že není americkému publiku znám tak dobře jako například Smetana nebo Dvořák, Janáček je bezesporu tím nejvíce "českým" ze zmíněných tří skladatelů. Ač všichni tři využívali hudebních motivů jenž odkazovaly na rodnou zemi během důležitého hnutí - Narodního obrození , byl to právě Janáček, který sebral a zachoval Moravské lidové písně a také je začlenil do svých kompozicí. Činil tak využíváním modality, pentatonických stupnic a formováním vokálních partů na základě přízvuku v českém jazyce a hlavně v moravském dialektu."

Bude to koncert světové třídy, za přístupnou cenu. Dejte vědět všem českým známým a vezměte vaše děti, aby zažily krásu Janáčkovy hudby na vlastní kůži. Určitě budou zase o něco více pyšnější na to, že lidé z naší malé země mají vliv na celý svět.

In addition to participating in the academic conference on Saturday, 9 February, academics from two continents will be on the UNT campus for the week of the festival to offer pre-concert lectures, seminars, and discussion forums. See the Full Schedule of Events.

Dr. Mikuláš Bek, Professor of Musicology and Rector of Masaryk University, Brno
Dr. Miroslav Mašláň, Professor of Physics and Rector of Palacký University, Olomouc
Dr. Ivo Medek. Professor of Composition and Rector of the Janáček Academy, Brno
Dr. Vít Spilka, Professor of Clarinet and Head of the Department of Music at the Janáček Academy, Brno
Dr. Miloš Štědroň, Professor of Musicology at Masaryk University, Brno
Dr. Miloš Orson Štědroň, Professor of Music Theory at the Prague Conservatory, Prague
Dr. Jiří Zahrádka, Curator of the Janáček Archive and Museum, Brno
Ms. Sára Zalčíková, Pianist of the Janáček Academy and Member of the ISHA Trio, Brno
Dr. Vít Zouhar, Professor of Music Education at Palacký University, Olomouc

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  The educated person is more positive than to others. His appearance is very attractive. He has relaxed expression on his face that makes him more attractive and handsome and good personality.
 • Response
 • Response
 • Response
  Response: mod apk for ios
 • Response
 • Response
  And as water immune, it is easily cleanable with soap and also water removing all the microorganisms and mold and mildews. Its long loop and straps
 • Response
  Response: shareit for pc
  good To download and install the app on your Android Smart device or Tablet, all you need to do is open Google Play Store and also search nice.
 • Response

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Financial Gift from the Czech Republic | Main | Address of Sokol Dallas »