Sunday
Jan132013

Address of Sokol Dallas

In case you are like me, looking up address of your destination 5 minutes before you have to leave... here is a corect address of SOKOL DALLAS: 7448 Greenville Avenue  Dallas, TX 75231.

The place has an access to a parking lot off Walnut hill, just cross Greenville going East and take an immediate right as soon as you cross the intersection. There is another access from Greenville right next to Calloway nursery.  See you all there!

 

Friday
Jan042013

Český dialog / Czech Dialog

Každá Češka, na kterou jsou doposud náhodně narazila při všednodenních nákupech, s nadšením uvítala setkání se spřízněnou českou duší. Říkám "Češka" jen proto, že větsinou na sebe se ženskými narazíme, když v obchodě domlouváme našim ratolestím. Muže, Čechy, pak potkáváme až na společenských akcích. Jsem ráda za každé takové nahodné setkání, protože ve dvou (třech, čtyřech...) se to lépe táhne.

Je zajímavé se učit jeden od druhého, jakým způsobem zachováváme tradice a národní uvědomění. Někdo sleduje český denní tisk, někdo zase nevynechá jediný český televizní seriál. Další má plnou knihovničku pohádek, a jiný zase nechybí na tradičním velikonočním kempování. Všichni jsme většinou dobře informovaní o tom, co se děje v matičce zemi, ale tady v tom světě jsme tak trošku ztracení. Jen ti, kteří jsou hodni pozornosti českých medií, nám dávají vědět, že Čech ve světě nezapadne.

Proto mne velice potěšilo, když jsem se dozvěděla o existenci časopisu "Český dialog/ Czech Dialog.

Už 21 let se zaměřuje na boření bariér mezi tím co bylo a tím co je a co rušilo vztahy mezi Čechy doma a těmi, kteří odešli do zahraničí. Idea na tištěný časopis vznikla v hlavě nezávislé novinářky, paní Evy Střížovské, která je po celou dobu existence časopisu také jeho šéfredaktorkou. Eva je také autorkou knih Howdy from TEXAS - Jak se máš, TEXAS I a II , což je reportážní česko-anglická publikace. Češi v Texasu jsou výrazná a specifická komunita, která žije v tomto státě USA již od 19. století a která dnes zažívá přiliv nové porevoluční generace.

Jsem ráda, že existuje medium, které píše o tom jak Češi v zahraničí žijí a čím světu ( a tím i pověsti České republiky) přispívají.

Díky internetu a rozmachu sociálních médií, putují informace kolem zeměkoule rychle. Určitě i vy si rádi počtete o Češích v Grónsku a nebo potomcích Čechů, žijících na ruském černomořském pobřeží. Všimněte si projektu "České kořeny", což je projekt představující život, osudy a aktivity českých komunit prostřednictvím cyklu dokumentárních filmů. Motto projektu je velice přitažlivé:

"Politický systém u nás před rokem 1989 bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti. Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří tuto šanci odchodem z totalitního Československa získali a dokázali ji využít ve svobodném světě."

Více informací o časopisu naleznete na stránkách http://www.cesky-dialog.net 

Hezké čtení!

 

 

 

Saturday
Dec292012

Opening Credits

 

 

Vítejte u zrodu České školy v Dallasu. Myšlenka České školy v mém srdci zrála už nějaký čas. Rozhodnou chvílí se stala oslava 100. výročí Sokola v Dallasu, na kterou v březnu 2012 přišlo nebývalé množství krajanů.

Komunita starousedlíků a nově přibylých Čechů a Slováků je v Texasu opravdu veliká. Jestlipak víte, že historicky byla čestina ještě před dvaceti lety třetím nejpoužívanějším jazykem Texasu? Od té doby se mnohé změnilo. Děti odrostly a jen ti nejvytrvalejší si češtinu udrželi. Zároveň nastal nenápadný, ale veliký příliv nové populace z rodné země. A v uplynulém roce jsme si všimla, že nás není málo, a že dětí máme jako smetí.

Popudem k založení školy byl článek v tisku, o nadaci Česká škola bez hranic http://www.csbh.cz/ , pod jejíž záštitou fungují pobočky v mnoha velkých světových centrech, jako například V Paříži, v Ženevě, v Mnichově a  v Londýně.

Zveme vás ke spolupráci na této příležitosti, která nám umožní vybudovat most mezi Texasem a naší domovinou, za pomoci kvalitního vzdělávání.

Naše děti jsou naše budoucnost. Zaslouží si, abychom jim předali bohatství naší historie a jazyka. Péčí o naše kořeny prohloubíme porozumnění mezi dvěma kulturami, vytvoříme příležitosti do budoucna a zmenšíme rozdíly, které náš "svět" rozdělují.

 

The Czech School of Dallas is developing a comprehensive language and cultural program that will be offered to children as well as to adults who are interested in speaking, singing and thinking in Czech. We are excited to create a bridge between Texas and our homeland with quality education that we can be proud of. Our children are our future and by nurturing our roots and fostering understanding of two cultures, we create more opportunities and bring the World closer together one child at a time.

Sunday
Jun242012

Zprávy z New Yorku / New York News

Přeji hezký den,
Hello to all,

chtěla bych velice poděkovat všem, kteří mi pomohli uskutečnit cestu do New Yorku! Bylo úžasné, jak se vše seběhlo rychle a musím říci, že to stálo za vynaložené úsilí i nevyspání.

I would like to thank to all of you who helped me make the trip to NY happen. It was incredible how fast everything came together and I have to admit, it was well worth the effort and even the sleep deprivation :)

Konference byla opravdu zajímavá. Nejvíce hodnotných informací přinesl zmocněnec pro krajanské záležitosti, Mgr. Stanislav Kázecký, PhD. Je s podivem, kolik programů Česká vláda financuje. To je dobrá zpráva pro nás, kteří žijeme v zahraničí. O konkrétních programech vás budu postupně informovat. Paní Lucie Slavíková - Boucher nám pověděla o současné situaci výuky češtiny pro děti v zahraničí a přiblížila nám práci Organizace Českých škol bez hranic.

The conference was very interesting. I was most impressed with information presented by Mr. Stanislav Kazecky who works for the Ministry of Foreign Affairs and focuses his work on Czechs living abroad. It is quite amazing to learn how many programs are there that are being financially supported by the Czech government. That's a good news, especially for us, people living abroad.

Vzhledem k tomu, že v tuto dobu největší počet lidí vycestoval domů, do Čech, nebudu ještě svolávat osobní setkání rodičů, kteří mají o výuku zájem. Zatím si sjednávám schůzku s panem Podhráským a panem Lenartem z Dallaskeho Sokola a CEFT.

I won't be announcing a personal meeting with parents just yet as so many families have left for summer vacations. I will be meeting with Mr. Podhrasky and Lenart from Dallas Sokol and CEFT.

Brzy vás pozvu k předběžné registraci, abych si udělala rámcovou představu o počtu a věku dětí se zájmem o studium. Samozřejmě vám ráda všem podrobně povím co jsem se dozvěděla v New Yorku. Chystám se svolat schůzku rodičů na začátek srpna, kdy už by snad většina lidí mohla být zpět v Dallasu. Touto dobou budu mít také jasno ohledně mnoha podrobností.

I will update school's web pages this weekend and I will invite you to informally register to give me and idea about the number and age of future students. I am happy to share all that I learned of course. I will set up a meeting at the beginning of August after many of the families return back to USA. I will also be clear about many details of this adventure.

Pokud tuto zprávu čtete v Čechách, prosím, kontaktujte mne. Ráda bych vás poprosila o zakoupení pár učebnic pro doplnění školního programu. Mám na mysli konkrétni tituly. Samozřejmě vám náklady nahradím.

If you read this message and you are currently in the Czech republic, please contact me! I would like to ask you to buy a few CZ language textbooks that I would like to incorporate in the school program. I have specific titles in mind. I will of course pay for the expense.

Děkuji, Thank you!

Wednesday
Jun132012

Thank you!

Thank you!

The goal has been reached! Thanks to all of your support, a ticket to New York City has been purchased!

I am on my way to the Conference held at the Czech Center the weekend of June 16th and 17th, 2012.

Děkuji za pomoc. Cíl sbírky byl naplněn a letenka do New Yorku je zakoupena. Konference se konná v prostorách Českého kulturního centra na Upper East Side, kousek od Manhattanu. Navštivte webové stránky Českého centra, je tam spousta zajímavých informací!

 

The outpour of support has been incredible.  I am in the midst of getting ready and as soon as I have a little down time I will update this blog and share the stories from the past few days!

Nina